Om oss

Många år i branschen har gett oss ett brett kunnande!

Kvalitetspolicy

Vår framgång som legotillverkare inom plåtbearbetning bygger på samverkan med våra kunder, medarbetare och ägare. Alla våra mål ska bidra till att stärka denna samverkan.

Vi bidrar till våra kunders framgång genom grundlig kunskap om deras behov och ständig förbättring av vår förmåga att leva upp till dessa.

Vi är lagspelare och vill bidra med kunskap, erfarenhet och engagemang för att ständigt förbättra vår förmåga, våra processer, arbetsmetoder och motivation.

Vi har fokus på att uppfylla intressenters krav, minska slöserier och göra rätt saker på rätt sätt, vilket leder till högre kvalitet, effektivitet samt en bra lönsamhet över tid.

En komplett leverantör

JMI är ett tillverkningsföretag som levererar allt inom plåt, både komponenter och heta lösningar utifrån våra kunders behov. 

Vi sköter allt från produktion till montering och lackering i egen verkstad, vilket är både mer ekonomisk och mer effektivt.